Ändrade regler om garantier och utlåning

2017-04-26 | Nyhet

I mitten av maj kommer ESV skicka ut förslag på ändringar som rör redovisning av garantier och utlåning. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 juli och tillämpas i årsredovisningen för 2017.

ESV planerar att skicka ut förslag på ändringar i föreskrifter och allmänna råd till anslagsförordningen (2011:223) och förordningar om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605) som rör redovisning av garantier och utlåning. Regelförslagen planeras att skickas ut till berörda myndigheter i mitten av maj och beslutas i slutet av juni. ESV kommer även att lägga ut förslagen på webbplatsen. Eventuella synpunkter och yttrande på förslagen kan lämnas till ESV i juni. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli och tillämpas vid upprättande av årsredovisningen 2017.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: