Statens utgifter för migration ökar trots att antalet asylsökande minskar

2016-05-25 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för april blev ett överskott på 14,5 miljarder kronor. Det är 7,5 miljarder kronor högre än för april 2015. Utgifterna för Migration blev 5,5 miljarder kronor, vilket är 3,7 miljarder högre än i april 2015. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Statens totala inkomster blev 85,9 miljarder kronor i april, vilket är 7,6 miljarder kronor högre än i april 2015. Det beror på att skatteinkomsterna är högre i år. De totala inkomsterna i statens budget blev 382,8 miljarder kronor för årets första fyra månader. Det är 60,7 miljarder kronor högre än för samma period 2015.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i april till 71,5 miljarder kronor. Det är 0,1 miljarder kronor högre än i april 2015. För perioden januari–april 2016 uppgår utgifterna till 297,3 miljarder kronor, vilket är 5,1 miljarder kronor högre än samma period föregående år.

Antalet asylsökande fortsätter att minska i år jämfört med 2015, men utgifterna för Migration ökar. Det beror på en eftersläpning av utbetalningar till kommunerna. För januari–april uppgår utgifterna för Migration till 11,5 miljarder kronor, vilket är 6,2 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det är en ökning med drygt 200 procent.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras den 22 juni 2016.

Visa månadsutfallet

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: