Statens avgiftsintäkter ökade något 2015

2016-05-09 | Nyhet

Under 2015 fick staten in 78,4 miljarder kronor i avgiftsintäkter. Det är en ökning med nästan 1,7 miljarder kronor jämfört med 2014. Ökningen beror främst på att ett affärsverk och två myndigheter har tagit ut högre avgifter än 2014. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV) årliga avgiftsrapport.

Statens intäkter från så kallad offentligrättslig verksamhet, alltså tvingande avgifter, blev 16,9 miljarder kronor för 2015. Intäkterna från statens uppdragsverksamhet blev 61,5 miljarder kronor. Myndigheterna fick disponera 90 procent av de totala avgifterna.

Drygt 55 procent av statens avgiftsintäkter kommer från externa avgifter som utomstående parter betalar. Dessa intäkter har en statsfinansiell effekt. Övriga avgiftsintäkter är interna avgifter från statliga myndigheter.

ESV sammanställer en årlig rapport för att kunna visa utvecklingstendenser för statens avgiftsbelagda verksamhet, och ge regeringen en överblick.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: