ESV företräder Sverige i det europeiska arbetet med e-delivery

2016-06-02 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) kommer att bevaka EU-kommissionens arbete med e-delivery. ESV ska representera Sverige i vissa av EU:s arbetsgrupper och bevaka svenska intressen inom området. Fokus kommer att ligga på konsekvenserna för ESV:s arbete med PEPPOL.

Arbetet med att bevaka e-delivery, som är en funktion för meddelandeutväxling mellan e-tjänster, kommer att hanteras inom ramen för ESV:s pågående uppdrag inom E-SENS och PEPPOL.

– ESV har redan upparbetade kontakter inom e-delivery, både i Sverige och i de europeiska grupperna. Så det är en naturlig fortsättning på vårt arbete att bevaka svenska intressen och konsekvenserna för PEPPOL. Det innebär även att vi får ett bättre underlag för att informera Näringsdepartementet om det europeiska arbetet och se över Sveriges behov inom området, säger Martin Völcker, ansvarig för arbetet med e-delivery på ESV.

Nya direktiv kan innebära krav på e-delivery

ESV har nyligen representerat Sverige på två möten inom det europeiska programmet Connecting Europe Facility (CEF). Där framgick det att Sverige bör vara beredd på att införa e-delivery inom flera domänområden, till exempel rättsinformation, e-hälsa och e-handel. För att kunna uppfylla förordningar och direktiv kommer man att behöva använda e-delivery i de fall där kommunikationen går över landsgränserna.

Utöver CEF är expertgruppen kring e-delivery inom ramen för EIDAS den arbetsgrupp som är mest central att bevaka. ESV kommer att arbeta tillsammans med de övriga nordiska länderna, som ofta har liknande behov.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: