ESV föreslår ytterligare åtgärder för myndigheternas momsavdrag vid representation

2016-04-18 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss av promemoria om avdragsrätt vid representation. ESV:s remissvar fokuserar på konsekvenserna för statliga myndigheter, men innefattar även generella synpunkter på promemorian.

För myndigheterna kommer lagförslagen i remissen betyda en utökad avdragsrätt för ingående moms vid representationsmåltider. Det innebär att myndigheterna får mer tillgängliga medel till sin verksamhet. ESV anser att det är en omständighet som regeringen bör beakta vid tilldelning av myndigheternas anslag.

Ett alternativ kan enligt ESV vara att reglera att statliga myndigheter inte ska ha någon kompensation alls för ingående moms vid representation. ESV anser att det skulle underlätta statens administration och myndigheternas hantering i redovisningen, så att det blir enklare att göra rätt.

Det finns dock myndigheter där extern representation utgör en normal del av verksamheten. Dessa myndigheter kan behöva tilldelning av medel för att kompensera för momskostnader vid extern representation.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: