ESV avstyrker förslaget om att medge avdrag för klimatkompensation genom borttagning av utsläppsrätter

2016-04-27 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Avdrag för klimatkompensation genom borttagning av utsläppsrätter. ESV avstyrker remissens förslag.

ESV anser att den föreslagna avdragsrätten inte har någon koppling till intäkternas förvärvande. ESV menar även att förslaget ökar komplexiteten i skattesystemet och medför ökade skatteutgifter, samt innebär ökade kostnader för Skatteverket.

Om regeringen ändå vill subventionera företag som vill klimatkompensera, anser ESV att det är mer transparant att stödet ges som ett bidrag från budgetens utgiftssida.

Dela

Senast uppdaterad: