EA-värderingen visar gott resultat

2016-04-22 | Nyhet

Årets EA-värdering är färdig och precis som tidigare år visar den ett gott resultat. Myndigheterna följer i stor utsträckning de ekonomiadministrativa bestämmelser som EA-värderingen mäter. Resultatet är dock något lägre än för 2014 och 2013. I samband med fastställandet av EA-värdena har ESV tagit ett nytt beslut om nivåerna för EA-värde B.

Myndigheterna följer i stor utsträckning de ekonomiadministrativa bestämmelserna om finansiella befogenheter, redovisning och internkontroll. De frågor där myndigheterna inte har ett lika gott resultat återfinns inom området övriga regler. Framför allt gäller det koncernfrågorna om att skicka in hyresavtal till ESV och om att rapportera särskild information i statsredovisningen om garantiförbindelser och övriga ansvarsförbindelser.

Tre myndigheter har fått det lägsta EA-värdet med C i något av positionerna för koncern- eller myndighetsvärdet.

Ny koncernfråga gav lägre resultat än senaste åren

För alla myndigheter sammantaget följs reglerna för koncernvärdet till 96 procent under 2015. Det är lägre än för 2014 då koncernvärdet var 97 procent. Reglerna för myndighetsvärdet följs till 97 procent under 2015. Myndighetsvärdet mättes inte för 2014, men 2015 års resultat är lägre än för 2013 då värdet låg på 98 procent. Värt att notera är att myndighetsfrågorna har ändrats i stor uträckning sedan 2013, så direkta jämförelser är svåra att göra.

– Främsta orsaken till förändringen av koncernvärdet är att en tidigare myndighetsfråga om inlämnande av hyresavtal till ESV i år blivit en koncernfråga. Förändringen innebär att svaret nej får en mycket större negativ påverkan på myndigheternas koncernvärde säger Anne-Marie Ögren, expert på ESV och en av dem som arbetat med EA-värderingen.

Mildare poänggräns för EA-värde B

Gränserna för EA-värdena beslutades i oktober 2015. Därefter har ESV konstaterat att gränsen för EA-värde B har lagts på en för låg nivå jämfört med tidigare år. Detta beror på att antalet koncernfrågor och myndighetsfrågor har ändrats i EA-värderingen för 2015. ESV har därför tagit ett nytt beslut om att anpassa nivåerna för EA-värde B, till att motsvara den nivå som gällde tidigare år. Det innebär en något mildare bedömning av EA-värde B än den nivå som tidigare beslutades.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: