Den statliga sektorns nettoförmögenhet ökar

2016-04-21 | Nyhet

Idag publicerar Ekonomistyrningsverket (ESV) Den statliga sektorn 2015. Den årliga rapporten redogör för den statliga sektorns nettoförmögenhet, och ger en samlad och översiktlig bild av samtliga verksamheter som staten har ett väsentligt inflytande över. Sammanställningen Den statliga sektorn publiceras endast på ESV:s webbplats.

Utöver myndigheterna och de statliga affärsverken innefattar den statliga sektorn även AP-fonderna, de statliga bolagen, Riksbanken och Allmänna arvsfonden. Rapporten redogör för den statliga sektorns nettoförmögenhet, det vill säga skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas bokförda värde.

För 2015 var den statliga sektorns nettoförmögenhet 861 miljarder kronor. Det är en ökning med 41 miljarder kronor jämfört med 2014. Utvecklingen av nettoförmögenheten har följt konjunkturutvecklingen, och gick nedåt 2008 för att sedan vända uppåt igen.

Värt att notera är att Riksbanken under 2015 har köpt statsobligationer till ett värde av 166 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 10 procent av statsskulden. Senast Riksbanken hade statsobligationer var år 2000.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: