Ska en myndighet spela Minecraft på arbetstid?

2015-12-17 | Nyhet

De båda kunskapsspridande myndigheterna Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Lantmäteriet har valt att använda sig av datorspelet Minecraft för att nå ut till nya målgrupper. Det är en plattform som redan finns tillgänglig och har ett stort genomslag. Mycket tyder på att det är ett innovativt och kostnadseffektivt sätt för att effektivisera myndigheternas kunskapsspridning.


Lantmäteriets karta i Minecraft. Foto: Lantmäteriet.

Ett av de viktiga uppdragen för statsförvaltningen är att tillgängliggöra den information som myndigheterna tar fram till alla medborgare. En central fråga för alla kunskapsspridande myndigheter är hur de ska sprida sin kunskap till olika målgrupper på ett effektivt sätt. SGU är en myndighet som antagit den utmaningen på ett nytt vis.

Geologikunskaper avgörande för samhällsbyggande

SGU fick 2013 i uppdrag av regeringen att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt. Kunskapen är nödvändig för jobben inom mineralnäringen, markanvändning och stadsbyggnad men det är relativt lite geologiundervisning i skolan idag.

– Vi ska både öka kunskapen om geologins betydelse för samhället och bidra till att stärka kompetensförsörjningen för mineralnäringen. För att lyckas med det måste vi få barn och unga engagerade i samhällsbyggnad och i ämnet geologi. Frågan var bara hur vi skulle lyckas med det, säger Kaarina Ringstad projektledare och kommunikatör på SGU.

Spelifiering ett sätt att lära ut

SGU:s utgångspunkt är att barn och unga ska ta till sig kunskaperna på ett lekfullt och frivilligt sätt för att få en första lustfylld introduktion till ämnet geologi.

– Vi vill att de ska uppleva ett: "Aha! Kommer metallen i min mobil från den här platsen!" och i nästa steg känna: "Oj! Påverkar det miljön i mitt närområde så här!". Vi landade i att det vore kul att satsa på spelifiering, där spelvärldens mekanismer blir en sporre för nya målgrupper att lära sig saker de annars kanske inte skulle ha intresserat sig för. Men att utveckla och marknadsföra ett eget geologispel kostar väldigt mycket pengar, säger Kaarina Ringstad.

Foto: SGU.

Modden som förändrar världens skapelse

I stället för att utveckla ett eget spel har SGU valt att bygga en egen modd (en förändring i kodningen) i det populära datorspelet Minecraft. När en öppnar spelet för första gången skapas en ny värld som innehåller vissa grundläggande element och material, som spelaren kan använda för att bygga fantastiska skapelser.

– Geologin i Minecraft är långt ifrån verklighetens geologi. Exempelvis består berggrunden av enbart ett material, sten. I materialet sten kan spelaren hitta guld och andra metaller och mineral som de behöver i spelet. Men det motsvarar verkligen inte på långa vägar den mångfald som finns i verkligheten, berättar Kaarina Ringstad.

I SGU:s modd, kallad BetterGeo, blir världen mer geologiskt realistisk i förhållande till ursprungsspelet.


Foto: SGU.

– Vad jag vet är vi unika som myndighet med att göra en modd. Det har varit ett spännande utvecklingsarbete! I vår projektgrupp behöver vi förstå spelet, geologin, spelarna och själva kodningen. Det kan vara en utmaning att samla personer med så olika bakgrund eftersom vi pratar olika språk. Det gäller att förenkla geologin lagom mycket så att modden både blir lärande och spelbar. De totala kostnaderna för modden ligger runt en årsarbetskraft av vår egen tid. Därutöver tillkommer cirka 220 konsulttimmar, säger Kaarina Ringstad.

Ger kunskap om geologi och miljö

Genom modden lär sig spelarna både om hur olika bergarter hänger ihop med varandra och var till exempel järn, diamanter och guld finns. De lär sig också att det vid utvinning bildas slaggprodukter som kan återvinnas och att det finns flera steg i förädlingen av metaller. Just nu pågår ett arbete med att få in mer miljökonsekvenser i modden. Till exempel så kommer spelaren att behöva bygga och installera miljövänlig teknik för att undvika att närmiljön påverkas vid utvinning av metaller.

– I modden växer exempelvis örten fjällnejlika som trivs om det finns koppar i marken. I spelet kan man bygga en kompass som snurrar på platser där det finns järn i marken. Genom modden lär sig barnen på ett lekfullt sätt vad de metaller och mineral vi använder i samhället idag heter men också var de finns och hur de kan utvinnas. Det är en första, lättsam introduktion till geologi. Om de senare vill arbeta med frågor som på olika sätt berör geologi, är det lättare att bygga på de kunskaperna, förklarar Kaarina Ringstad.

Engångsföreteelse eller trend?

En annan myndighet som valt att använda sig av Minecraft är Lantmäteriet.

– Vi valde att använda Minecraft som en del i vår strategi för att nå ut med kunskap om vilken kartinformation som finns hos Lantmäteriet. Vi vill öka och bredda användningen av kartinformationen i Sverige och även främja kunskapen om kartor och deras användberhet i den yngre generationen framtida kartanvändare. Vi vill även säkra att aktuella geodata, av god kvalitet från Lantmäteriet, kommer till nytta i olika delar av samhället. Flera av våra internationella systermyndigheter har valt att lägga ut sina öppna data via Minecraft. För oss var det naturligt att följa i deras fotspår, berättar enhetschef Peter Nylén på Lantmäteriet.


Foto: Anders J Larsson.

Lantmäteriet har inte valt att göra en modd i Minecraft utan de lägger ut en sverigetäckande karta i minecraft-format. Lanseringen är satt till den 18 december 2015 då kartan kan laddas ner kommunvis från Lantmäteriets webbplats.

– Vi tror att detta kan leda till att kunskapen om våra öppna kartdata ökar i samhället. Vi tror att öppna kartdata kan främja både innovation och företagande. Genom att lägga ut kartinformation som öppna data kan nya företag skapas som erbjuder nya typer av tjänster, som kan komma samhället till gagn. Kostnaderna för att lägga ut de nu aktuella kartorna i Minecraft ligger runt 300 000 kronor. Det uppskattade informationsvärdet för den uppmärksamhet som vi fått kring vår geografiska information uppgår till flera miljoner, förklarar Peter Nylén.

Effekter av arbetet

De resurser som SGU och Lantmäteriet lägger på Minecraft är små i förhållande till deras totala budgetar för kunskaps- och informationsspridning. Det är ett kostnadseffektivt sätt att kommunicera på i jämförelse med många andra insatser. En fråga som kvarstår är vilka effekter satsningarna har?

– Att visa att vår minecraft-satsning kommer att leda till att gruvnäringen får tillgång till bra geologer och annan arbetskraft i framtiden är svårt, kanske till och med omöjligt. Det vi kan mäta är den respons som vi fått så här långt, säger Kaarina, samtidigt som hon visar ett mejl som hon fått av en användare.

Hej! Jag heter Oscar och är tio år.

Tycker er Minecraft modifikation BetterGeo är jätterolig! Har spelat Minecraft i flera år och känner ibland att geologin i spelet är lite overklig. Har gjort en Forge-Server och spelar med mina kompisar och det är väldigt roligt. Tycker vissa mods (modifikationer) till Minecraft gör det bara mer overkligt, men BetterGeo gör så det känns verkligare. Om ni skulle vilja ha fler utvecklare så skulle jag gärna vilja hjälpa till eller Beta-testa nya versioner av BetterGeo. Programmerat Java i några år och sen en halvår tillbaka programmerat mods till Minecraft. Det skulle vara en ära om jag fick hjälpa till på något sett.

Har varit på Naturhistoriska Riksmuseets mineralutställning och tyckte det var väldigt intressant.

Med vänliga hälsningar Oscar

(Namnet i mailet är ändrat)

Arbetslaget på SGU har satsat mycket på kommunikationen kring Minecraft, både via de egna kanalerna och via sajter som Minecraftforum.net. På det sättet har även BetterGeo fångats upp på andra spelarforum som till exempel Reddit, som är en social nyhetssida där bland annat spel diskuteras flitigt.

– På Reddit kunde vi följa en lång tråd om vår satsning. Diskussionen fördes mellan personer från olika länder som debatterade nivån av geologisk realism som vi lyckats skapa i modden, samt om man verkligen kunde lära sig geologi via spel. Det var spännande att se att det diskuterades geologi på ett stort socialt forum. Diskussionen landade i att modden var ett bra lärande verktyg, säger Kaarina Ringstad.

E-post, möten med spelare, nedladdningsstatistik och dialoger på sociala medier pekar på att SGU:s satsning varit lyckad. Reaktionerna kan ses som närliggande effekter som ligger i linje med den effektkedja som SGU beskriver mellan insatsen och de övergripande målen.

– Det är klart att en del personer tycker att det kännas märkligt att vi har medarbetare som sitter och spelar Minecraft på arbetstid. Men jag tror inte att någon har reagerat negativt på riktigt. Med det sagt kan jag avslöja att det var lite nervöst att lansera för departementet att vi gått in i en kunskapsspridande satsning via Minecraft. De har dock hittills enbart gett positiv respons, avslutar Kaarina Ringstad.

Dela

Kontakt