Från splittring till samförstånd – erfarenheter från Läkemedelsverket och Vinnova

2014-03-28 | Nyhet

Christina Åkerman, generaldirektör för Läkemedelsverket, jämför sitt arbete 2008 med att ”skotta snö”. Hon tog över en myndighet utan ordentlig styrning mot uppsatta mål och med bristande kontroll på ekonomin.

– Varje dag skottade vi och varje morgon hade det fallit lika mycket snö igen.

Men utvecklingen vände, tack vare hårt och målinriktat arbete. Christina Åkerman fick det hon kallar för basfundamenten på plats. Bland dem finns årshjulet, verksamhetsplaneringen och aktivitetsplanerna på enhetsnivå. Myndigheten följer också upp regelbundet och har en tydlig koppling mellan medarbetarsamtal och lönesamtal.

– Vi har rört oss från oren revisionsberättelse till att revisorerna idag inte har några långa fellistor åt oss.

Nödvändigt med omorganisation

Även Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, har genomgått en omfattande förändringsresa. Charlotte Brogren som har en bakgrund som chef inom ABB förvånades över medarbetarnas bristande samarbete när hon först tillträdde.

– På Vinnova satt vi i öppet kontorslandskap, men medarbetarna sa att det var svårt att hitta kontaktytor för samarbete. På ABB jobbade vi i olika länder, i olika tidszoner och på olika språk, men där kom frågan aldrig upp på det sättet.

För att skapa rörelse i organisationen valde Charlotte Brogren att satsa på en omorganisation.

– Vi gick ifrån funktion till kompetens. Det kändes viktigt att få något att hända. Samtidigt tycker jag inte att organisationsformen är det viktiga, det handlar om att skapa nya kontaktytor.

En viktig del i denna utveckling var att inrätta en HR-funktion.

Gemensamt för både Läkemedelsverket och Vinnova är att de gjort medarbetarundersökningar regelbundet under sina respektive förändringsresor. Resultatet har inte varit särskilt muntert i början, men nu har det vänt och ser bättre ut än innan förändringarna genomfördes.

Dela

Kontakt