ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten

Publikationsnummer
2011:9
Publiceringsdatum
2011-09-08

ESV:s ordbok ger definitioner till termer och begrepp som rör vårt ansvarsområde inom statsförvaltningen. Fackområden som ingår i denna ordbok är följande:

  • Ekonomisk styrning
  • EU-revision
  • Prognoser och information om statlig ekonomi
  • Informationssystemet Hermes

Ordboken vänder sig främst till alla i statsförvaltningen, men även till studenter och andra intresserade.

Ordboken innehåller knappt 200 uppslagsord. Den behandlar i huvudsak termer och begrepp som är specifika för statsförvaltningen.

Huvudsyftet med ordboken är att vi ska vara tydliga i vår kommunikation med omvärlden — vad våra termer betyder som vi använder inom våra ansvarsområden.

Kontakt