Tillgänglighetsredogörelse för esv.se

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda esv.se. Här beskriver vi hur tillgänglig esv.se är, vilka brister som finns och hur vi planerar att åtgärda dem. Vi informerar även om hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Ekonomistyrningsverket, ESV, strävar efter att esv.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel du använder.

Tillgänglighet på webbplatsen

Den här webbplatsen uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta oss om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll från esv.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss via e-post till registrator@esv.se  

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i tillgänglighet

Kontakta tillsynsmyndigheten om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och påtala det. Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Anmäl bristande tillgänglighet till DIGG

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Regleringsbrev

Regleringsbreven uppfyller inte tillgänglighetskraven. De levereras av tredje part och är låsta till ett äldre format.

  • B-taggar används för att markera innehåll. De bör bytas ut mot Strong eller CSS-regel.
  • U-taggar används för att markera innehåll. De bör bytas ut mot CSS-regel.
  • I-taggar används för att markera innehåll. De bör bytas ut mot CSS-regel.
  • Elementattribut används för att styra presentation av innehåll, ex tabeller. De bör bytas mot CSS-regler.
  • En del sidor saknar rubriker. Alla sidor bör ha ett H1-element.

Dokument

Det finns många dokument på esv.se, främst våra publikationer i pdf-format. Vi har sett över tillgängligheten i de dokument som är publicerade efter september 2018 men flera dokument uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven. Vi kommer att fortsätta arbetet med att förbättra tillgängligheten under 2020.

Äldre sidor för statsbudgetens månadsutfall januari 2000–mars 2017

De äldre webbsidorna för statsbudgetens månadsutfall är inte tillgängliga enligt lagkraven. Dessa kommer avpubliceras under 2021 och i stället publiceras som öppna data.

Fråga ESV

Tjänsten Fråga ESV uppfyller inte tillgänglighetskraven. I en ny version under 2021 kommer flera av bristerna att rättas till.

ESV:s datalabb

ESV:s datalabb är ett tvåårigt projekt för att ta fram betaversioner av webbapplikationer för analys- och beslutsstöd i statsförvaltningen. Innehållet i applikationerna är inte tillgängligt enligt lagkraven.

Projektet avslutas den sista augusti 2021. ESV kommer då att åtgärda bristerna för de applikationer som får fortsatta användningsområden.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av esv.se.

Senaste bedömningen gjordes i augusti 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 13 april 2021.

Kontakt