Om kakor på esv.se

På ESV:s webbplats används kakor (cookies). Det är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två typer av kakor:

 • Permanenta kakor, sparar en fil som ligger kvar på din dator. De används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter dina önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning.
 • Temporära kakor som lagras temporärt i din dator. De försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder både temporära och permanenta kakor för att förbättra användarupplevelsen och för att optimera webbplatsen.

Vårt analysverktyg använder kakor

Vi använder Google Analytics för att samla in statistik över besök på webbplatsen. Kakor, och information som genereras av dessa när du besöker webbplatsen (inklusive din avidentifierade IP-adress), vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA.

ESV har ställt in Google Analytics så att verktyget anonymiserar den information som skickas till Google. Detta görs genom att Google Analytics trunkerar (tar bort) de sista siffrorna i besökarnas IP-adress innan uppgiften skickas till Google. 

Informationen används för att utvärdera besöksstatistik. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med annan data som Google innehar.

Om du inte vill att kakor ska sparas eller vill ta bort redan satta kakor

Du kan göra inställningar i din webbläsare som automatiskt nekar till lagring av kakor eller som gör att du informeras varje gång en webbplats vill lagra en kaka. Du kan också gå in och radera alla kakor som satts tidigare. Vilka inställningar du kan göra beror på vilken webbläsare du använder, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Kakor på esv.se

På esv.se använder vi följande kakor:

Kaka som identifierar session

 • Namn: ASP.NET_SessionId
 • Typ: Sessionskaka
 • Domän: esv.se
 • Data: Ett 120 bitars slumptal representerat som en 20 tecken lång sträng.
 • Användning: Används för att identifiera en session mellan klient och server.
 • Tid: Försvinner när webbläsaren stängs.

Kaka som Google använder för besöksstatistik

 • Namn: __utma
 • Typ: Varaktig kaka
 • Domän: esv.se
 • Data: Unik sträng som lagrar antal gånger en användare besökt webbplatsen, när första besöket och sista besöket var.
 • Användning: Google Analytics använder denna för att beräkna besökarstatistik på webbplatsen.
 • Tid: Kakan försvinner två år efter att den sattes eller senast uppdaterades.

Kaka som Google använder för att beräkna besökslängd

 • Namn: __utmb
 • Typ: Varaktig kaka
 • Domän: esv.se
 • Data: Tidsstämpel som anger tid när besökare kommer till webbplatsen.
 • Användning: Google Analytics använder denna tillsammans med kakan __utmc för att beräkna längden på ett besök.
 • Tid: Kakan försvinner 30 minuter efter att den sattes eller senast uppdaterades.

Kaka som Google använder för att se om besöket är nytt

 • Namn: __utmc
 • Typ: Sessionskaka
 • Domän: esv.se
 • Data: Tidsstämpel som anger tid när besökaren lämnar webbplatsen.
 • Användning: Google Analytics använder denna tillsammans med kakan __utmb för att räkna ut om det är ett nytt besök enligt definitionen av besök i webbstatistiksystemet.
 • Tid: Försvinner när webbläsaren stängs.

Kaka som Google använder för att se varifrån och hur besökaren kommer till webbplatsen

 • Namn: __utmz
 • Typ: Varaktig kaka
 • Domän: esv.se
 • Data: Sträng som anger var besökaren kommer ifrån, vilken sökmotor som använts, vilken länk eller vilket sökord besökaren använt.
 • Användning: Google Analytics använder denna för att beräkna trafik och sidnavigering på webbplatsen.
 • Tid: Kakan försvinner sex månader efter att den sattes eller senast uppdaterades.

Kaka som används vid visning av samtycke av kakor

 • Namn: ESV-cookie
 • Typ: Varaktig kaka
 • Domän: esv.se
 • Data: Sträng som innhåller texten "Yes".
 • Användning: Används för att behålla information mellan session om att användaren godkänner kakor på esv.se.
 • Tid: Kakan försvinner efter 90 dagar.

Kakor i RK Statsbudgetstöd

I Regeringskansliets delar av Hermes använder vi följande kakor:

Kaka som autosparar text som skrivs i texteditorn

 • Namn: tinymce-autosave-XXX
 • Typ: Varaktig kaka
 • Domän: hermes.esv.se
 • Data: Texten som användaren har skrivit in i editorn.
 • Användning: Används för att autospara den text som användaren skriver i editorn, t.ex. en kommentar till ett anslag.
 • Tid: Försvinner när texten sparas/avbryts av användaren.

Kaka som minns om användaren ska ha Visa endast favoriter ikryssad

 • Namn: favoriterChecked
 • Typ: Varaktig kaka och temporär kaka
 • Domän: hermes.esv.se
 • Data: en sträng som innehåller texten "true" när användaren har klickat i Visa endast favoriter.
 • Användning: Hermes ska komma ihåg att användaren vill endast vill se sina favoriter.
 • Tid: Den temporära kakan försvinner när användaren stänger webbläsaren. Den permanenta försvinner när användaren klickar ur Visa endast favoriter i Hermes.

Kaka som talar om att en anslagsdel ska aggregeras till huvudanslaget

 • Namn: aggregera
 • Typ: Varaktig kaka
 • Domän: hermes.esv.se
 • Data: en sträng som innehåller texten "JA".
 • Användning: När användaren lägger realekonomisk fördelning på en anslagsdel (öppnas i ett popup-fönster) och sparar får hen frågan om beloppet ska aggregeras till huvudanslaget. Vid klick på OK skapas kakan så att informationen kan hämtas upp av bakomliggande sida och utföra aggregeringen till huvudanslaget.
 • Tid: Kakan tas bort när aggregeringen till huvudanslaget skett.

Kaka som minns valet av budgetversionsfiltrering

 • Namn: budget
 • Typ: Varaktig kaka
 • Domän: hermes.esv.se
 • Data: En sträng som innehåller värdet 0, 520200 eller 520100. Där värdet står för valet Alla, BP eller VÅP.
 • Användning: Användaren kan filtrera urvalet av budgetversioner i dropdown-listorna i Hermes och detta ska kommas ihåg mellan sidorna (även popup-sidor).
 • Tid: Kakan tas bort när webbläsaren stängs.

Kaka som minns antal gånger en inforuta visats för användaren

 • Namn: infoRutaRaknare
 • Typ: Varaktig kaka
 • Domän: hermes.esv.se
 • Data: Ett nummer som anger hur många gånger inforutan visats för användaren.
 • Användning: Vid import av anslagsbelopp och användaren har någon typ av filtrering påslagen i Hermes så visas en inforuta som talar om detta. Antalet gånger som denna ruta har visats räknas upp och numret sparas i kakan.

Kaka som talar om att en inforuta inte ska visas för användaren

 • Namn: infoRutaHide
 • Typ: Varaktig kaka
 • Domän: hermes.esv.se
 • Data: en sträng som innehåller texten "true" när användaren har klickat i att inte få se inforutan igen.
 • Användning: Vid import av anslagsbelopp och användaren har någon typ av filtrering påslagen i Hermes så visas en inforuta som talar om detta. När rutan har visats 5 gånger har användaren möjlighet att klicka i att hen inte vill se rutan igen. Kakan sparar valet att användaren inte vill se rutan igen.

Kaka som talar om att ett fönster i Hermes ska laddas om

 • Namn: reloadallwindows
 • Typ: Varaktig kaka
 • Domän: hermes.esv.se
 • Data: ett datum.
 • Användning: Sidor i Hermes kan lyssna efter händelser som säger att de ska laddas om (t.ex. för att visa uppdaterad information som angivits i t.ex. ett popup-fönster). Denna kaka talar om att sidorna ska laddas om och den sätts när t.ex. ett popup-fönster stängs.

Kakor i MyndighetsHermes

I Statsredovisningssystemet använder vi följande kakor:

Kaka som används av sidhuvudet i SRS

 • Namn: SRS_showAvslutadeMyndCookie
 • Typ: Varaktig kaka
 • Domän: esv.se
 • Data: Boolean
 • Användning: Används för att behålla informationen mellan sessioner om ifall avslutade myndigheter ska visas i listor.
 • Tid: 1 år.

Kaka som används vid beställning av publikationer

 • Namn: SRS_MyndFullCookie
 • Typ: Varaktig kaka
 • Domän: esv.se
 • Data: Information om vad som finns i användarens kundkorg
 • Användning: Används för att behålla informationen mellan sessioner vilka myndighetsuppgifter som ska vara förinställda.
 • Tid: 1 år.

Kaka som används vid filgenerering/nedladdning över AJAX

 • Namn: SRS_ExcelFilExportCookie
 • Typ: Temporär kaka
 • Domän: esv.se
 • Data: Tomt, enbart cookienamn
 • Användning: Används för att visa en AJAX loader under tiden en fil genereras eller laddas ner. När det är klart, döljs AJAX loadern.
 • Tid: 1 dag

Vad säger lagen?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av dem. Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, skriver om kakor på pts.se.

Kontakt