Juridisk information

Uppgifter om myndigheten

Postadress: Ekonomistyrningsverket, Box 45316, 104 30 Stockholm
Telefon: 08-690 43 00
Fax: 08-690 43 50
E–post: registrator@esv.se

Besöksadress: Drottninggatan 89, Stockholm

Organisationsnummer: 202100-5026

Offentlighetsprincipen

ESV är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Behandling av personuppgifter

ESV behandlar dina personuppgifter:

  • när du anmäler dig till utbildningar, konferenser och andra evenemang som ESV arrangerar
  • när du söker ett jobb via esv.se
  • när du beställer publikationer
  • när du anmäler dig till nyhetsbrev
  • när du registrerar dig som användare i Hermes.

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos ESV, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Kontakt

Senast uppdaterad: