Tidsserier över utfallet på statens budget

Myndigheten ska senast den 15 mars 2022 i två rapporter redovisa tidsserier över utfallet för statens budget för perioden 1999–2021 i 2021 respektive 2022 års budgetstruktur.