Tidsserier över utfallet på statens budget

Myndigheten ska senast den 15 mars 2021 i två rapporter redovisa tidsserier över utfallet för statens budget för perioden 1998–2020 i 2020 respektive 2021 års budgetstruktur.