Ta emot personer för praktik

Myndigheten har i uppdrag att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023 (A2020/02583). Myndigheten har även i uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023 (Fi2020/04960).

Uppdragen ska delredovisas till Statskontoret senast den 1 april 2022, 1 april 2023 och 15 februari 2024.