Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska i relevanta delar samverka med Jämställdhetsmyndigheten i den senare myndighetens arbete med att planera och erbjuda stöd till myndigheter i regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (A2020/02041). Samverkan ska primärt avse jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering inom områdena ekonomisk styrning samt intern styrning och kontroll.