Förbereda uppdraget som attesterande organ för EU:s gemensamma jordbrukspolitik

Ekonomistyrningsverket ska vidta förberedelser för ett effektivt genomförande av uppdraget som attesterande organ för EU:s gemensamma jordbrukspolitik enligt det nya regelverk som kommer att tillämpas för perioden 2023–2027. I uppdraget ingår att anpassa verksamheten till den av Europeiska kommissionen föreslagna modellen för samordnad granskning.