Ramavtal och upphandling

Den 1 januari 2018 flyttade Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) verksamhet att upphandla och förvalta statliga ramavtal för administrativa system till Statens inköpscentral på Kammarkollegiet.

ESV:s ramavalsverksamhet har nu flyttats över till Kammarkollegiet. De berörda ramavtalsområdena är:

  • Ekonomisystem
  • Personalsystem
  • Beslutsstödsystem
  • Skanningtjänst
  • Operatörstjänst
  • E-handelstjänst
  • Oberoende konsulter

Övergången innebär inga stora förändringar för berörda myndigheter och leverantörer. Myndigheterna får fortsatt stöd vid avrop från ramavtalen genom att kontakta ramavtalsförvaltaren direkt eller mejla Kammarkollegiets ramavtalsservice, ramavtalsservice@kammarkollegiet.se. Kammarkollegiet genomför också leverantörsträffar och leverantörsdagar.

All information om ramavtalen finns på avropa.se.