Internationell verksamhet

Målet med Ekonomistyrningsverkets internationella verksamhet är att bidra till en demokratisk och effektiv statsförvaltning i samarbetslandet.

Vi arbetar tillsammans med länder som är prioriterade av UD och Sida inom ramen för biståndssamarbetet. I huvudsak samarbetar vi med institutioner inom statsförvaltningen i länderna.

Vi utarbetar lösningar som är anpassade efter varje specifik situation, tillsammans med samarbetslandet. Det är viktigt i institutionssamarbete att kunskapsöverföringen prioriteras, så att mottagarorganisationen själv på sikt kan driva verksamheten vidare utan stöd.

Vi har precis avslutat ett projekt i Armenien.

Intern styrning och kontroll i Armenien

Projektet var ett så kallat twinning-projekt som finansieras av EU. ESV stöttade Finansministeriet i frågor om intern styrning och kontroll.

Kontakt

Senast uppdaterad: