Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd, ESVFA

ESV tar fram och beslutar om föreskrifter inom det ekonomiadministrativa området som riktar sig till andra statliga myndigheter. ESV får också besluta om allmänna råd inom vårt verksamhetsområde. Här samlar vi de föreskrifter och allmänna råd som ESV har beslutat om och som träder i kraft den 1 januari 2023.

Förvaltning

Nummer Namn Publicerad Ändrad
2022:8 Föreskrifter och allmänna råd om intern styrning och kontroll 2022-11-17  
2022:10 Föreskrifter och allmänna råd om myndigheters lokalförsörjning 2022-11-17  

Finansiering

Nummer Namn Publicerad Ändrad
2022:3 Föreskrifter och allmänna råd om anslag och inkomsttitlar 2022-11-17  
2022:5 Föreskrifter och allmänna råd om avgifter 2022-11-17  
2022:6 Föreskrifter och allmänna råd om donationer 2022-11-17  
2022:4 Föreskrifter och allmänna råd om kapitalförsörjning 2022-11-17  
2022:7 Föreskrifter och allmänna råd om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt 2022-11-17  

Redovisning

Nummer Namn Publicerad Ändrad
2022:1 Föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning och budgetunderlag 2022-11-17  
2022:2 Föreskrifter och allmänna råd om myndigheters bokföring 2022-11-17  

Revision

Nummer Namn Publicerad Ändrad
2022:9 Föreskrifter och allmänna råd om internrevision 2022-11-17