Organisation

ESV:s generaldirektör är Clas Olsson.

I ledningsgruppen ingår generaldirektören, stabschefen och avdelningscheferna.

Utifrån sakfrågor är ESV indelat i följande avdelningar:

 • Analys och prognoser
  Avdelningschef Bo Stoltz
 • Effektiv styrning och administration
  Avdelningschef Eva Lindblom
 • EU-revision
  Avdelningschef Ulrika Bergelv
 • Hermes och IT
  Avdelningschef Peter Linderoth
 • Statlig redovisning och finansiering
  Avdelningschef Pia Heyman
 • Dessutom finns en avdelning för verksövergripande styrning och stöd:
 • Stabsavdelningen
  Stabschef, stf generaldirektör Kristina Lundqvist

ESV:s insynsråd

ESV:s insynsråd utses av regeringen och fungerar som rådgivare åt generaldirektören. Rådets uppgift är att medverka till att verksamheten kan bedrivas effektivt och i överensstämmelse med verksamhetens syfte. Ordförande för rådet är generaldirektören.

Senast uppdaterad: