Att skicka e-faktura till ESV

ESV ser gärna att ni skickar e-fakturor till oss, helst via PEPPOL:s nätverk. Från den 1 april 2019 kommer ESV i upphandlingar kräva att fakturor hanteras i formatet PEPPOL BIS Billing 3.0.

ESV använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

Referenser

Om det finns ett ordernummer av typen ES + åtta siffror ska ni ange det i fältet Orderreferens eller motsvarande.

Saknas ordernummer ska beställarens namn eller användaridentitet anges i fältet Referens, Er kontakt eller motsvarande. ESV:s användar-id består av fyra bokstäver och eventuellt en siffra, till exempel ANHA2.

Endast namn, användar-id eller ordernummer får anges i respektive fält. Skriv alltså inte "Anna Hansson ANHA" eller "ES0001821 ANHA2".

Betalningspåminnelser

Betalningspåminnelser ska skickas till

Ekonomistyrningsverket
Box 45316
104 30 Stockholm.

Alla kan skicka e-faktura

Ni kan skicka elektroniska fakturor till ESV på fem olika sätt:

1. Leverantörsportal

Saknar ni teknisk lösning för att skicka e-fakturor kan ni i stället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att själva manuellt registrera er faktura. Den lösningen passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor.

Kontakta oss på ekonomi@esv.se så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

2. Via PEPPOL-nätverket

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. Uppgifter ni behöver för att kunna skicka Svefaktura till oss via PEPPOL-nätverket.

 • PEPPOL-id: 0007: 2021005026
 • E-fakturaformat: Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) samt Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL och hur ni skaffar ett eget PEPPOL-ID (digg.se)

3. Svefaktura med transportprofil Bas

De tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk:

 • Mottagande organisation: Ekonomistyrningsverket
 • Organisationsnummer: 202100-5026
 • Momsregistreringsnummer: SE202100502601
 • Partsidentitet: 2021005026
 • Tjänsteleverantör: Visma Commerce via Statens servicecenter
 • E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
 • Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS
 • Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1246

Mer information om e-fakturaformat och transportmetod (sfti.se)

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er faktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) då den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själva bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI:s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

4. Svefaktura via vissa operatörer

Använder ni någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dem förmedla fakturor även till oss:

 • InExchange
 • Pagero
 • Visma SPCS
 • Crediflow
 • TietoBGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Ni kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter. Uppge då vår partsidentitet och tekniska mottagningsadress (se punkt 2).

5. Integration

Har ni som leverantör stöd för att skicka e-fakturor direkt från er till oss, och rör det sig om en större volym e-fakturor (fler än 100 per år), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. En sådan integration måste dock beställas av oss via Statens servicecenter. Kontakta oss i så fall på ekonomi@esv.se.

Verifieringstjänst

Ni kan kostnadsfritt använda SFTI:s verifieringstjänst för att kontrollera att den elektroniska fakturan är korrekt.

Kontakt

Senast uppdaterad: