Att skicka e-faktura till ESV

Vi vill gärna att ni skickar e-fakturor till oss. Det finns flera sätt att göra det på:

Via PEPPOL

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. ESV:s elektroniska adress i PEPPOL är 0007:2021005026. Vi tar emot Svefaktura version 1 eller 2.

Via ESV:s leverantörsportal

Om ni inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan ni kostnadsfritt använda vår leverantörsportal för att registrera dem manuellt. Kontakta ESV:s ekonomienhet så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen.

Via andra kommunikationslösningar

Er leverantör av e-fakturatjänster kan eventuellt ha fler möjligheter utöver PEPPOL att skicka e-fakturor. Vi tar emot Svefaktura version 1 eller 2.

Ordernummer och beställarreferenser på fakturan

Fakturor till ESV måste alltid märkas med ordernummer. I vissa fall kan ni istället ange en referenskod för att fakturan ska hamna rätt hos oss.

Vi vill ha en faktura per order, med undantag för delleveranser eller restleveranser då flera fakturor kan förekomma för samma order.

Kontakta ESV:s ekonomienhet om ni har frågor om till exempel ordernummer och beställarreferenser.

Senast uppdaterad: