Att skicka e-faktura till ESV

Från den 1 april 2019 är det lagkrav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Om du har ett avtal med oss som tecknats före den 1 april 2019, och som inte ställer krav på e-faktura, ser vi ändå gärna att du skickar elektroniska fakturor.

ESV använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

Fakturaformat

Fakturan ska vara utformad enligt SFTI:s standarder. Den ska innehålla uppgifter enligt SFTI-formatet kompletterat med uppgifter om ordernummer och referens.

Vi tar inte emot fakturor i pdf-format som skickas med e-post.

Mer information om SFTI:s standardformat

Skicka e-faktura

Det finns flera olika sätt att skicka e-faktura till oss.

Anslutning via PEPPOL

Vi önskar att du i första hand skickar e-fakturor via PEPPOL-nätverket.

PEPPOL id: 0007:2021005026

Mer information om PEPPOL

Anslutning via VAN-operatör

Om ditt företag i dag använder en VAN-operatör för att skicka e-fakturor kan du låta denna förmedla fakturor även till ESV. Meddela er operatör att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter

Dessa uppgifter behöver din VAN-operatör:

  • VAN-leverantör: Visma Commerce via Statens servicecenter
  • Partsidentitet: 2021005026
  • GLN-nummer: 7350067470012
  • Organisationsnummer: 202100-5026
  • Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1246

Leverantörsportal

Har du som leverantör inte systemstöd för att skicka elektroniska fakturor erbjuder ESV en kostnadsfri anslutning till en leverantörsportal. Här kan du skicka e-fakturor till oss på ett enkelt sätt.

Kontakta oss på ekonomi@esv.se så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

Referenser

Ange ordernummer ESxxxxxxxx i fältet Orderreferens eller motsvarande.

Saknas ordernummer ska beställarens namn eller användaridentitet anges i fältet Beställarreferens eller motsvarande.

Endast namn, användar-id eller ordernummer får anges i respektive fält. Skriv inte fler referenser i samma fält, till exempel "Anna Hansson ANHA" eller "ES0001821 ANHA2".

Betalningspåminnelser

Betalningspåminnelser ska skickas till

Ekonomistyrningsverket
Box 45316
104 30 Stockholm.

Betalningsvillkor

Våra betalningsvillkor är 30 dagar. Vi accepterar inte expeditions-, fakturerings- eller liknande avgifter.

Frågor

Har du frågor om hur du ska fakturera ESV kontakta oss på ekonomi@esv.se.

Mer information om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor hittar du hos Myndigheten för digital förvaltning.