Peter – utredare

"Det finns en vilja på ESV att utvecklas vilket jag tycker är väldigt roligt."

Vad har du för arbetsuppgifter?

På avdelningen Analys och prognos gör vi prognoser för statens budget och den offentliga sektorns finanser. Jag jobbar främst med prognoser på skatteintäkterna, särskilt bolagsskatten. Jag ansvarar också för våra fördjupande analyser, där vi utreder en viss fråga ytterligare och presenterar våra resultat i samband med att prognoserna publiceras.

Vad gillar du mest med ditt arbete?

Det är en bra blandning av löpande och djuplodande arbetsuppgifter. Prognoserna uppdateras löpande så det gäller att vara på tå och följa med i samhällsutvecklingen. Samtidigt gör vi djupare analyser av enskilda frågor där vi måste borra oss ner och skaffa specialkunskaper inom ett smalare område. Sen tycker jag själv mycket om att jobba med siffror och ekonomiska modeller.

Vilka egenskaper är viktiga i ditt jobb?

Det är viktigt att vara analytiskt lagd och kunna metoder för att hitta mönster i data. Sen är det också viktigt att fungera bra i grupp då prognosen är en helhet. Hela avdelningen jobbar nära varandra under arbetet med prognosen. Om jag gör en ny bedömning kan det ha stor påverkan på mina kollegors prognoser och analyser.

Vad gör ESV till en bra arbetsplats?

Det finns en vilja på ESV att utvecklas vilket jag tycker är väldigt roligt. Det betyder att man uppmuntras att tänka nytt och testa nya metoder. Dessutom är ESV en central myndighet i statsförvaltningen och man får snabbt en bra kunskap om hur den offentliga förvaltningen fungerar.

ESV:s vision är "Vi gör Sverige rikare" – på vilket sätt bidrar din roll till det?

Förhoppningsvis leder våra prognoser och analyser till en ökad förståelse för hur samhällsekonomin har utvecklats och kommer att utvecklas. Med tillförlitliga prognoser vet beslutsfattarna bättre var i skattesystemet eller i de offentliga utgifterna det kan behövas förändringar, samt vilket utrymme som finns för nya reformer.