Michael Lemdal

”För mig finns det ett mervärde i att jobba offentligt, att vara en del i maskineriet som ser till att samhället fungerar.”

Vad har du för arbetsuppgifter?

Avdelningen Analys och prognos gör prognoser för statens budget och den offentliga sektorns finanser. Jag jobbar huvudsakligen med intäktssidan och med ålderspensionssystemet. På intäktssidan ansvarar jag speciellt för bolagsskatterna och gör prognoser för hur de utvecklas över tid.

Jag har också ett sammanställningsansvar för inkomsterna. Det bidrar till att vi kan få en helhetsbild av skatteutvecklingen för den offentliga sektorn. Vi jobbar även mot statsredovisningsenheten på ESV och jag hjälper till med att ta fram statens skatteintäkter i nationalräkenskaperna.

Vad gillar du mest med ditt arbete?

Det är ett utmanade och varierat arbete. Jag jobbar med allt från att svara på remisser till att ta fram underlag för skatteanalyser. På avdelningen jobbar vi cykliskt då vi gör fyra återkommande prognoser per år, något jag uppskattar då det är lätt att planera sin tid och det blir en naturlig variation i arbetsuppgifterna.

För mig finns det ett mervärde i att jobba offentligt, att vara en del i maskineriet som ser till att samhället fungerar. Det är också en möjlighet att ge tillbaka lite utav allt det man fått av samhället i form av till exempel en bra och fri utbildning.

Vilka egenskaper är viktiga i ditt jobb?

Att vara analytiskt lagd är en viktig egenskap. Det är också en fördel om man är intresserad av politik och samhällsutvecklingen. På Analys och prognos jobbar vi både i team med den övergripande prognosen och självständigt med våra respektive ansvarsområden och därför är det är viktigt att uppskatta båda delarna.

Vad gör ESV till en bra arbetsplats?

Det finns väldigt mycket kompetens på ESV och som nyanställd samt ny i staten märker man snabbt att det finns mycket att lära sig. Atmosfären är väldigt prestigelös och alla delar med sig av sin kunskap vilket gör lärandeprocessen mycket enklare. Jag har verkligen utvecklats mycket under mina år här. ESV har en central position i statsförvaltningen så är man ny i staten är det en bra arbetsplats som ger god förståelse för offentlig förvaltning.

ESV:s vision är "Vi gör Sverige rikare" – på vilket sätt bidrar din roll till det?

Mitt arbete gör inte direkt att Sverige blir rikare så till vida att jag inte levererar in några pengar till statsbudgeten. Dock skulle jag vilja säga att vi "krattar manegen" för andra och underlättar för beslutsfattarna att ta bra beslut genom att ta fram beslutsunderlag. Så indirekt så kan man säga att mitt arbete bidrar till att andra gör Sverige rikare.