Martin – utredare

”Förhoppningsvis leder våra prognoser och analyser till en ökad förståelse för hur samhällsekonomin har utvecklats och kommer att utvecklas.”

Utredare MartinVad har du för arbetsuppgifter?

På enheten Analys och prognos gör vi prognoser för statens budget och den offentliga sektorns finanser. Jag jobbar främst med prognoser på skatteintäkterna, särskilt konsumtionsskatterna, det vill säga mervärdesskatten och punktskatterna. Utöver det svarar jag på remisser inom mina prognosområden. Jag ansvarar också för ESV:s publikation Inkomstliggaren som ger en bra överblick över statens olika inkomster.

Vad gillar du mest med ditt arbete?

Jag gillar att vi får vara så nära samhällsutvecklingen och rikspolitiken. I vårt prognosarbete ska vi ju ta hänsyn till de förslag som passerar riksdagen och det medför en hel del intressanta diskussioner i arbetsgruppen. Jag gillar även att jag ibland får externa förfrågningar om hur statens intäkter utvecklats inom ett aktuellt område.

Vilka egenskaper är viktiga i ditt jobb?

I den roll jag och mina kollegor har bör man vara analytiskt lagt, gilla siffror och tycka om att söka mönster i data. Sedan är det såklart bra om man är intresserad av samhällsdebatten och har en känsla för hur politiska förslag påverkar olika samhällsaktörer och de offentliga finanserna. Även om jag till syvende och sist ansvarar för min del av prognosen så är det viktigt att veta var min del passar in i den stora processen, det vill säga vilka som påverkas av mina bedömningar och avvägningar.  

Vad gör ESV till en bra arbetsplats?

På min enhet är ansvarsområdena tydliga vilket gör det enkelt att komma in i arbetet. Vidare uppmuntras vi att kontinuerligt se över och utveckla våra arbetsmetoder. Dessutom är ESV en central myndighet i statsförvaltningen och man får snabbt en bra kunskap om hur den offentliga förvaltningen fungerar.

ESV:s vision är "Vi gör Sverige rikare" – på vilket sätt bidrar din roll till det?

Förhoppningsvis leder våra prognoser och analyser till en ökad förståelse för hur samhällsekonomin har utvecklats och kommer att utvecklas. Vidare bidrar vi, genom våra remissvar, med insikter om hur skattesystemets effektivitet kan värnas och förbättras.