Jenny – utredare

"Om vi lyckas med ambitionen att utbetalningarna från välfärdssystemen blir mer korrekta, kommer våra gemensamma pengar att gå till rätt saker och på så sätt bidra till en starkare välfärd."

Vad har du för arbetsuppgifter?

Jag arbetar som utredare på den enhet som har i uppdrag att samordna välfärdsmyndigheternas arbete med att säkerställa korrekta utbetalningar. Bland annat är jag en del av kanslifunktionen till Rådet för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen som består av tio myndighetschefer.

Vad gillar du mest med ditt arbete?

Att statens pengar går till vad de är avsedda för är avgörande för att allmänheten ska känna ett förtroende och en tillit till systemen. Det känns både meningsfullt och utmanande att försöka bidra till just det. Eftersom inget system existerar helt oberoende av ett annat blir samverkan över myndighetsgränserna inte bara relevant utan också jättespännande.

Vilka egenskaper är viktiga i ditt jobb?

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som händer inom området och att vara lyhörd för vad myndigheterna behöver. Sen är det bra om man är bra på att skriva eftersom vi skriver mycket, vilket jag tycker är kul.

Vad gör ESV till en bra arbetsplats?

Det är en välkomnande arbetsplats med korta avstånd mellan enheter och avdelningar, chefer och medarbetare. Jag upplever också att man är öppen för vad varje medarbetare kan bidra med.

ESV:s vision är "Vi gör Sverige rikare" – på vilket sätt bidrar din roll till det?

Om vi lyckas med ambitionen att utbetalningarna från välfärdssystemen blir mer korrekta, kommer våra gemensamma pengar att gå till rätt saker och på så sätt bidra till en starkare välfärd.