Elisabeth – utredare

”Mitt arbete med jämställdhetsintegrering främjar lika villkor för män och kvinnor.”

Vad har du för arbetsuppgifter?

Jag är projektledare på avdelningen SRF (Styrning, redovisning och finansiering). Just nu jobbar jag mycket med nya uppdrag kring jämställdhetsintegrering. Det handlar om att integrera alla våra verksamheter i ett jämställdhetsperspektiv. Nya krav kommer att medföra att fler myndigheter måste redovisa statistik med tillhörande analyser kring jämställdhet. Detta innebär i sin tur att ESV kommer att sammanställa statistik om jämställdhet årligen i underlag till årsredovisningen för staten.

Jag jobbar även med vår internationella verksamhet, bland annat inom ramen för EU:s Twinningprojekt. Jag är också facklig ordförande för Saco-S föreningen på ESV, även i denna roll är det viktigt att arbeta för jämställda villkor mellan kvinnor och män.

Vad gillar du mest med ditt arbete?

ESV har en central roll i statsförvaltningen med uppdrag från regeringen och myndigheter. Vi jobbar inte bara med olika analyser av statlig verksamhet utan också med processer som ska hjälpa myndigheterna att förbättra och effektivisera sin verksamhet. Det är utvecklande och varierande att jobba med många olika typer av uppdrag.

Vilka egenskaper är viktiga i ditt jobb?

Det är viktigt att vara intresserad och engagerad i ämnesområdena. Det är också viktigt att man trivs att jobba i team.

Vad gör ESV till en bra arbetsplats?

ESV är en myndighet som möjliggör en bra balans i tillvaron genom dialog och en god arbetsmiljö. Det är fritt och ett tillåtande arbetsklimat med högt i tak.

ESV:s vision är "Vi gör Sverige rikare" – på vilket sätt bidrar din roll till det?

Mitt arbete med jämställdhetsintegrering främjar lika villkor för män och kvinnor. Alltså jobbar jag indirekt med att göra Sverige rikare för kvinnor både i det korta och långa perspektivet. Vårt arbete med effektivisering hjälper också myndigheterna att effektivisera sin verksamhet och använda skattebetalarnas pengar på bästa sätt. I längden påverkar det också att Sverige blir rikare.