Ann-Sofie Öberg

"Jag känner att det finns ett mervärde i det vi gör, våra prognoser fungerar ju som besluts- och diskussionsunderlag för politikerna."

Foto Erik CronbergBakgrund

Jag har en magisterexamen i nationalekonomi från Uppsala universitet. Innan jag började på ESV jobbade jag flera år på Finansdepartementet med makroekonomiska analyser och prognoser. Jag började på ESV februari 2009.

Berätta lite om ditt arbete

Jag är ansvarig för de makroekonomiska prognoser som ESV tar fram. De används som underlag till prognoserna på den offentliga sektorns finanser och på statsbudgeten. Det är Finansdepartementet, riksdagen, andra myndigheter, journalister och även allmänheten som använder våra analyser och prognoser.

Vid varje prognosomgång har vi analytikerträffar där vi presenterar våra prognoser. Dit kommer det analytiker från bland annat Riksgälden, Sveriges kommuner och landsting, Statistiska centralbyrån, Riksdagens utredningstjänst och banker.

Vad värdesätter du i ditt jobb?

Jag värdesätter mina roliga, stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter. Vi arbetar med hela processen från ax till limpa, från början med makroprognoser ner till en mer detaljerad nivå på den offentliga sektorns utgifter och inkomster. Det är en trevlig stämning och vi har ett gott samarbete i gruppen, vilket skapar intressanta och bra diskussioner.

Vilken betydelse har det för dig att jobba inom staten?

Jag känner att det finns ett mervärde i det vi gör, våra prognoser fungerar ju som besluts- och diskussionsunderlag för politikerna. Vårt prognosarbete blir en komplettering till Finansdepartementets bedömning. Utmaningen för vår del bli att kommunicera och förmedla våra siffror på ett begripligt sätt.

Vad gör ESV till en bra arbetsplats?

Jag tycker att ESV tar hand om sina anställda och det är förmånliga anställningsvillkor. Att träningskort subventioneras och att det finns möjlighet till friskvård en timme i veckan är också uppskattat.

Senast uppdaterad: