Status för rekryteringar

Här kan du se var i rekryteringsprocessen vi befinner oss för olika tjänster. När rekryteringen är avslutad offentliggör vi det här och på myndighetens anslagstavla.

EU-revisor

Diarienummer 2019-01160
Sista ansökningsdag 2019-11-26
Antal sökande 39
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Marie Blomqvist
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2019-12-20

 

Studentmedarbetare H-IT

Diarienummer 2019-01164
Sista ansökningsdag 2019-11-24
Antal sökande 3
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Joakim Fridlund
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2019-11-26

 

Utredare/projektledare effektivisering, SRF

Diarienummer 2019-01124
Sista ansökningsdag 2019-11-17
Antal sökande 101
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Thea Palm
Hannes Jakobsson
Anna Håkanson
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2020-01-10
2020-01-16
2020-01-22

 

Kvalificerad utredare statsredovisning

Diarienummer 2019-01052
Sista ansökningsdag 2019-10-06
Antal sökande 39
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Heidi Söderström Laag
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2019-11-12

 

Kontakt

Senast uppdaterad: