Status för rekryteringar

Här kan du se var i rekryteringsprocessen vi befinner oss för olika tjänster. När rekryteringen är avslutad offentliggör vi det här och på myndighetens anslagstavla.

Kvalificerade nationalekonomer till Analys- och prognosavdelningen

Diarienummer 2018-00428
Sista ansökningsdag 2018-06-08
Antal sökande 22
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Peter Höglund
Marcela Cohen Birman
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2018-06-27

Enhetschef

Diarienummer 2018-00433
Sista ansökningsdag 2018-06-03
Antal sökande 39
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Martin Sparr 
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2018-07-03 

Kvalificerad utredare

Diarienummer 2018-00329
Sista ansökningsdag 2018-05-13
Antal sökande 47
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Klara Tomson
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2018-06-19 

Arkivarie

Diarienummer 2018-00398
Sista ansökningsdag 2018-05-15
Antal sökande 21
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Ulla Wallenkrus
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2018-06-12 

EU-revisor

Diarienummer 2018-00298
Sista ansökningsdag 2018-05-01
Antal sökande 39
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Malin Lundén Schmid
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2018-06-07

Kontakt

Senast uppdaterad: