Status för rekryteringar

Här kan du se var i rekryteringsprocessen vi befinner oss för olika tjänster. När rekryteringen är avslutad offentliggör vi det här och på myndighetens anslagstavla.

Kvalificerad nationalekonom

Diarienummer 2020-00838
Sista ansökningsdag 2020-08-31
Antal sökande 74
Genomgång av ansökningar pågår Pågår
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget här och på anslagstavlan  

 

HR-specialist

Diarienummer 2020-00830
Sista ansökningsdag 2020-08-17
Antal sökande 116
Genomgång av ansökningar pågår klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Jenny Carlson
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2020-09-17

 

Utredare/fastighetsekonom

Diarienummer 2020-00786
Sista ansökningsdag 2020-08-17
Antal sökande 52
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Kart
Tillsatt med sökande Milan Sofipour
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2020-09-21

 

Junior revisor

Diarienummer 2020-00515
Sista ansökningsdag 2020-06-11
Antal sökande 53
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Alexander Danielsson
Agnes Völlo
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2020-07-06

 

Kontakt