Status för rekryteringar

Här kan du se var i rekryteringsprocessen vi befinner oss för olika tjänster. När rekryteringen är avslutad offentliggör vi det här och på myndighetens anslagstavla.

Systemutvecklare

Diarienummer 2017-00933
Sista ansökningsdag 2017-10-22
Antal sökande 35
Genomgång av ansökningar pågår Klar
Intervjuer pågår Klar
Tillsatt med sökande Rekrytering avbryts
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2017-11-27 

Kvalificerad utredare – intern styrning och kontroll

Diarienummer 2017-00860
Sista ansökningsdag 2017-10-09
Antal sökande 29
Genomgång av ansökningar pågår Klar
Intervjuer pågår Klar 
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget här och på anslagstavlan  

Kvalificerad utredare – styrning i staten

Diarienummer 2017-00861
Sista ansökningsdag 2017-10-09
Antal sökande 43
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget här och på anslagstavlan  

Enhetschef EU-revision

Diarienummer 2017-00819
Sista ansökningsdag 2017-10-01
Antal sökande 14
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget här och på anslagstavlan  

Utredare inom finansiell styrning

Diarienummer 2017-00798
Sista ansökningsdag 2017-09-24
Antal sökande 46
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Maria Ingelsson
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2017-12-04

Utredare e-handelsfrågor

Diarienummer 2017-00857
Sista ansökningsdag 2017-09-24
Antal sökande 15
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Jeanette Löfgren
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2017-10-26

Utredare analys och prognoser (vikariat)

Diarienummer 2017-00797
Sista ansökningsdag 2017-09-10
Antal sökande 49
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Jonas Larsson
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2017-12-04

Utredare digitalisering (vikariat)

Diarienummer 2017-00790
Sista ansökningsdag 2017-09-10
Antal sökande 19
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Susanna Vass
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2017-11-10

Utredare e-handel (vikariat)

Diarienummer 2017-00789
Sista ansökningsdag 2017-09-10
Antal sökande 15
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Rekryteringen avbryts
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2017-11-07

Upphandlare till ESV (vikariat)

Diarienummer 2.3.1-709/2017
Sista ansökningsdag 2017-08-27
Antal sökande 16
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Anna Lundmark
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2017-10-02

Revisor för revision av Sveriges EU-medel

Diarienummer 2.3.1-436/2017
Sista ansökningsdag 2017-05-31
Antal sökande 37
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Patrik Wahlund
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2017-09-13

Kontakt

Senast uppdaterad: