Status för rekryteringar

Här kan du se var i rekryteringsprocessen vi befinner oss för olika tjänster. När rekryteringen är avslutad offentliggör vi det här och på myndighetens anslagstavla.

Revisorer

Diarienummer 2022-00634
Sista ansökningsdag 2022-06-06
Antal sökande 22
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget här och på anslagstavlan  

Verksjurist

Diarienummer 2022-00636
Sista ansökningsdag 2022-06-06
Antal sökande 15
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Gunilla Nordlén
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2022-06-22

Visstidsanställning med inriktning AI

Diarienummer 2022-00620
Sista ansökningsdag 2022-06-06
Antal sökande 8
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Emma Wallerö
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2022-06-17

Utredare till enheten för korrekta utbetalningar

Diarienummer 2022-00575
Sista ansökningsdag 2022-05-29
Antal sökande 18
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Jenny Eriksson
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2022-06-13

Redovisningsansvarig

Diarienummer 2022-00507
Sista ansökningsdag 2022-05-22
Antal sökande 10
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Rekrytering avbryts 
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2022-06-22

Chef till enheten för korrekta utbetalningar

Diarienummer 2022-00524
Sista ansökningsdag 2022-05-17
Antal sökande 11
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Eva Lindblom
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2022-06-07

Nationalekonom

Diarienummer 2022-00509
Sista ansökningsdag 2022-05-15
Antal sökande 13
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget här och på anslagstavlan  

Fastighetsekonom 

Diarienummer 2022-00508
Sista ansökningsdag 2022-05-15
Antal sökande 3
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Rekrytering avbryts
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2022-06-07

Chef till Analys- och prognosenheten

Diarienummer 2022-00356
Sista ansökningsdag 2022-05-15
Antal sökande 14
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget här och på anslagstavlan  

Enhetschef till Hav och Land

Diarienummer 2022-00511
Sista ansökningsdag 2022-05-11
Antal sökande 8
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Marijana Carlsten
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2022-06-17

Utredare till enheten för statlig styrning

Diarienummer 2022-00357
Sista ansökningsdag 2022-04-18
Antal sökande 60
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Ulf Waltré
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2022-06-13

HR-chef

Diarienummer 2022-00387
Sista ansökningsdag 2022-04-14
Antal sökande 38
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Rebecca Källskog
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2022-06-07

Kontakt