Status för rekryteringar

Här kan du se var i rekryteringsprocessen vi befinner oss för olika tjänster. När rekryteringen är avslutad offentliggör vi det här och på myndighetens anslagstavla.

 

Kvalificerad analytiker

Diarienummer 2021-00342
Sista ansökningsdag 2021-05-19
Antal sökande 29
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Rekrytering avbryts
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2021-06-03

 

Kvalificerad nationalekonom

Diarienummer 2021-00320
Sista ansökningsdag 2021-05-16
Antal sökande 24
Genomgång av ansökningar pågår Ja
Intervjuer pågår Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget här och på anslagstavlan  

 

Nationalekonom - vikariat

Diarienummer 2021-00321
Sista ansökningsdag 2021-05-16
Antal sökande 59
Genomgång av ansökningar pågår Ja
Intervjuer pågår Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget här och på anslagstavlan  

 

Utredare - Statsredovisning

Diarienummer 2021-00350
Sista ansökningsdag 2021-05-16
Antal sökande 27
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Katarina Johansson
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2021-06-17

 

Utredare - Redovisning och finansiering

Diarienummer 2021-00246
Sista ansökningsdag 2021-04-11
Antal sökande 56
Genomgång av ansökningar pågår klart
Intervjuer pågår klart
Tillsatt med sökande Hanna Riese
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2021-05-27

 

 

Kontakt