Arbeta hos oss på ESV

Är du intresserad av ekonomistyrning och vill arbeta i en utvecklingsinriktad organisation som ligger i frontlinjen inom sitt område? Vill du vara med och påverka samhällsutvecklingen? Då kan ESV vara något för dig.

På ESV arbetar omkring 150 personer. De flesta är akademiker med olika bakgrund, erfarenhet, personlighet och intresseinriktningar. Tillsammans kompletterar vi varandra väl och skapar en stimulerande och kreativ arbetsmiljö.

Vår vision är att vi gör Sverige rikare. ESV:s uppdrag är att ha kontroll på statens finanser och säkerställa att de offentliga medlen används på ett effektivt sätt, vilket leder till ett rikare Sverige.

Som omvärldsbevakare, analytiker, normbildare, kunskapsförmedlare och förändringresurs inom statlig ekonomistyrning kan ESV erbjuda dig ett lärorikt och omväxlande arbete. Förutom vår kärnverksamhet har vi en stor it-avdelning som arbetar med utveckling, systemförvaltning och drift av våra system. Vi har även medarbetare med kompetenser inom exempelvis juridik, HR-frågor och kommunikation.

Medarbetare på ESV berättar hur det är att jobba på ESV och varför de jobbar här.

Våra värdeord leder oss

Öppna, professionella och utvecklingsinriktade är våra värdeord. De är en viktig del av vår myndighetskultur och beskriver det förhållningssätt som ESV står för och som ska vägleda oss i vårt agerande i vardagen. Genom att leva efter våra värderingar kan vi skapa förutsättningar för ständiga förbättringar.

Folket är din uppdragsgivare

Som statsanställd bör du utöva din roll med såväl din egen som andras integritet för ögonen. Den överordnade principen om att all makt i Sverige utgår från folket innebär att du som statsanställd i ditt arbete ska ha som utgångspunkt att det är folket som är din uppdragsgivare och att offentlig maktutövning alltid måste ha stöd i lag.

Vem är du?

Du kan vara ekonom med inriktning mot redovisning, revision, finansiering, it eller nationalekonomi, alternativt systemutvecklare eller statsvetare. Vi rekryterar såväl kvalificerade medarbetare med djupa och ingående kunskaper inom arbetsområdet som juniora medarbetare med kortare erfarenhet. Det är meriterande med erfarenhet från både den privata och den offentliga sektorn.

För att trivas hos oss bör du arbeta mål- och resultatinriktat, samt ha ett analytiskt och resonerande angreppssätt. Andra viktiga personliga egenskaper är att du har en vilja och förmåga att utvecklas i ditt arbete. Vi förutsätter att du kan arbeta såväl självständigt som i samverkan med andra.

Vi strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar verksamheten.

Kontakt