Status för rekryteringar

Här kan du se var i rekryteringsprocessen vi befinner oss för olika tjänster. När rekryteringen är avslutad offentliggör vi det här och på myndighetens anslagstavla.

Kvalificerad utredare statsredovisning

Diarienummer 2019-01052
Sista ansökningsdag 2019-10-06
Antal sökande 39
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Heidi Söderström Laag
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2019-11-12

 

Senior systemutvecklare webb

Diarienummer 2019-00494
Sista ansökningsdag 2019-09-29
Antal sökande 12
Genomgång av ansökningar pågår Ja
Intervjuer pågår Ja
Tillsatt med sökande Adina Ehn
Mathias Björinder
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2019-10-30

 

Enhetschef H-IT

Diarienummer 2019-00903
Sista ansökningsdag 2019-08-23
Antal sökande 69
Genomgång av ansökningar pågår klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Magnus Persson
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2019-10-21

 

Kontakt

Senast uppdaterad: