Meddela förändringar till ESV

För att myndighetsregistret ska vara aktuellt behöver ESV få in uppgifter om förändringar från myndigheterna i god tid.

Vid myndighetsförändringar mejla registrator@esv.se innan förändringen ska ske.

Förändringen kan gälla

 • namnändring
 • start av ny myndighet
 • myndighet som upphör
 • myndighet som ska utgå ur den statliga redovisningsorganisationen för att ingå i annan myndighets redovisning.

Följande uppgifter behöver ESV få in vid ansökan om förändringar:

 • Namn på myndigheten
 • Organisationsnummer
 • Datum då förändringen ska börja gälla
 • Beslutsunderlag för förändringen, till exempel komittédirektiv eller annat regeringsbeslut
 • Kontaktuppgifter till den som ansöker om förändringen

Om ansökan gäller uppstart av en ny myndighet behöver vi även få in följande uppgifter:

 • Förkortning på myndighetens namn
 • Departementstillhörighet
 • Redovisningssystem
 • Om den nya myndigheten vill ansöka om rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt

Kontakt