Frukostseminarium - Redovisning av den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll

Datum: kl. -

Plats: Ekonomistyrningsverket, Drottninggatan 89, plan 6, Stockholm

Status: Anmälan stängd

Dela