Frukostseminarium - TBM - ett gemensamt ramverk för att följa it-kostnader

Datum: kl. -

Plats: Ekonomistyrningsverket, Drottninggatan 89, plan 6, Stockholm

Status: Fullbokad

Dela