Frukostseminarium - Hur man arbetar med förändringsledning i praktiken

Datum: kl. -

Plats: Ekonomistyrningsverket, Drottninggatan 89, plan 6, Stockholm

Status: Anmälan stängd

Dela