Frukostseminarium - Att förebygga och hantera påverkansförsök

Datum: kl. -

Plats: Ekonomistyrningsverket, Drottninggatan 89, plan 6, Stockholm

Status: Fullbokad

Dela