Frukostseminarium - Nyttorealisering, modeord eller användbart verktyg för verksamhetsstyrning?

Datum: kl. -

Plats: Ekonomistyrningsverket, Drottninggatan 89, plan 6, Stockholm

Status: Anmälan stängd

Dela