Controllerdagen - om tillitsbaserad styrning

Datum: kl. -

Plats: Ekonomistyrningsverket, Drottninggatan 89, plan 5, Stockholm

Status: Fullbokad

Dela