Nätverksträff - Internrevisionens granskning av myndighetens arbete med effektiviseringar

Datum: kl. -

Plats: Ekonomistyrningsverket, Drottninggatan 89, plan 6, Stockholm

Status: Anmälan stängd

Dela