Rapportering av utfall enligt särskild dokumentation eller slutligt helårsutfall

Datum:

Särskild dokumentation ska ha kommit in till ESV och slutligt utfall ska ha inrapporterats i överensstämmelse med dokumentationen för de cirka 40 stora myndigheter som ska lämna särskild dokumentation.

För övriga myndigheter ska slutligt helårsutfall för anslag och inkomsttitlar och utfall respektive ställning för samtliga inrapporteringskoder (S-koder) ha rapporterats in. Detta utfall ska vara definitivt om inte särskilda skäl finns.

Perioden öppnar 2019-02-01 och stänger 2019-02-15

Dela