Inrapportering av avgiftsbelagd verksamhet för 2018 i Hermes

Datum:

Perioden öppnar den 24 januari och stänger den 7 februari 2019

Samtliga myndigheter som ingår i den statliga redovisningsorganisationen ska rapportera in uppgifter om myndighetens avgiftsbelagda verksamhet för 2018. Inrapporteringen gör ni i Hermes den 24 januari–7 februari 2019.

Mer information om inrapportering av avgiftsbelagd verksamhet

Dela