Ev. justering av det slutliga helårsutfallet i enlighet med myndighetens ÅR

Datum:

Ev. rättelser av den tidigare rapporteringen inklusive realekonomisk fördelning ska ha gjorts, eftersom inrapporteringen måste stämma med den slutliga årsredovisningen. Särskild information ska ha rapporterats in.

Perioden öppnar 2019-02-16 och stänger 2019-02-22

Dela