Ev. nytt utfall t.o.m. december + Anslagsfördelning kvartal 4

Datum:

Efter utgången av varje kvartal ska myndigheterna enligt föreskrifterna rapportera så kallat realekonomiskt fördelat utfall, periodiseringar och uppgifter om ställning på S-koder som är knutna till balansräkningen. Underlag för pris- och löneomräkning (PLO).

Perioden öppnar 2018-01-18 och stänger 2018-01-31

Dela

Kontakt