Anslagsfördelning kvartal 3

Datum:

Efter utgången av varje kvartal ska myndigheterna enligt föreskrifterna även rapportera så kallat realekonomiskt fördelat utfall, periodiseringar och uppgifter om ställning på S-koder som är knutna till balansräkningen.

Perioden öppnar 2017-10-10 och stänger 2017-10-17

Dela

Kontakt