Publicering av ESV:s underlag till årsredovisning för staten

Datum:

Aktivitet: Publicering på esv.se

ESV:s underlag till årsredovisningen för staten består av två delar och publiceras som separata publikationer:

  • Utfallet för statens budget
  • Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m.

Mer information om underlaget

Dela

Kontakt