Inrapportering av avgiftsbelagd verksamhet avseende 2017

Datum:

Ekonomistyrningsverket (ESV) ber er rapportera in uppgifter om er myndighets avgiftsbelagda verksamhet avseende år 2017. Inrapporteringen görs i Hermes och anvisningar har skickats ut till er registrator. Ytterligare anvisningar kommer att finnas i Hermes.

De uppgifter ni lämnar om myndighetens avgiftsbelagda verksamhet ligger till grund för den rapportering som ESV enligt sin instruktion varje år ska göra till regeringen om avgiftsbelagd verksamhet i staten.

Inrapporteringen ska göras mellan den 25 januari och 8 februari 2018. Inrapportering efter detta datum kommer inte att vara möjlig.

Dela