Accelererande digitalisering, styrning och lånefinansiering – hur förenar vi dessa?

Datum:

Status: Fullbokad

Behovet av en ökad digitaliseringstakt inom offentlig sektor ställer nya krav på styrning och förvaltning. Tidigare modeller för att finansiera it-relaterade investeringar har beskyllts för att bidra till trögrörlighet och en oförmåga till situationsanpassning, samtidigt som de har skapat kontroll och styrbarhet. Vilka möjligheter och utmaningar för existerande finansieringsregler med sig för en förvaltning under förändring?

Expertgruppen för digitala investeringar och ESV bjuder gemensamt in till seminariet.

Seminariet är kostnadsfritt.

Mer information om seminariet.

Dela