Publicering av november månads utfall

Datum: kl. -

Aktivitet: Publicering på ESV:s webbplats

ESV sammanställer och publicerar varje månad utfallet på statens budget. Utfallet bygger på de statliga myndigheternas rapportering i statens koncerninformationssystem Hermes. Publiceringen av föregående månads utfall sker vanligtvis sista vardagen i varje månad.

Dela