Frukostseminarier

Nästa tillfälle

28 september Anmälan Platser kvar

28 september: Jämställdhetsperspektivet i årsredovisningen

Ekonomistyrningsverket presenterar regeringsuppdraget om jämställdhetsperspektivet i årsredovisningar. Hur ser redovisningarna ut när det gäller könsuppdelad statistik och analyser och vilka utgångspunkter och krav finns på olika myndigheter när det gäller redovisning av jämställdhet? (Uppdraget är i uppstartsfasen och kommer att vara klart i juni 2023).

Ett exempel på hur det kan se ut får vi från Arbetsförmedlingen, som presenterar vilka utgångspunkter myndigheten har för sitt jämställdhetsarbete, hur de arbetat med att utveckla statistiken som är individbaserad och hur de försökt analysera orsakerna till de könsskillnader som redovisas i årsredovisningen. De beskriver också vilka resultat och prestationer som kan utgöra grund för myndighetens bedömning av huruvida Arbetsförmedlingens verksamhet bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen eller inte.

Efter Arbetsförmedlingens redogörelse finns tid för frågor.

Praktisk information om ESV:s frukostseminarier

  • Seminarierna äger rum klockan 8.30–9.30 och anordnas digitalt via Zoom.
  • Någon dag innan webbinariet skickar vi ut en anslutningslänk till den e‑postadress du lämnat i anmälan.
  • Antalet platser är begränsade.
  • ESV förbehåller sig rätten att ställa in frukostseminarier vid få anmälningar.
  • Seminarierna är kostnadsfria.

Kontakt